Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  KontaktPorovnat
  Uživatelské menu

  Ochrana osobních údajů

  COOKIES

  Tento E-shop využívá tzv. cookies, což jsou malé textové soubory ve vašem internetovém prohlížeči, které nám umožňují zjišťovat, jak je náš elektronický obchod navštěvován, jak je používán. To nám pomáhá nabízet našim zákazníkům takové produkty a služby, které nejlépe vystihují jejich potřeby a zájmy. Můžeme použít i taková cookies, které nám umožní zjistit, že vy konkrétně jste navštívil/navštívila některou ze stránek elektronického obchodu, nebo některé zboží. Tato data však nejsou osobní a neidentifikují vaší osobu. Mohou zahrnovat vaše stránky, které u nás navštěvujete, jaké zboží si prohlížíte, nebo objednáváte. To nám umožňuje lépe v budoucnu rozvíjet naši službu, uzpůsobenou vašim potřebám a preferencím. Dalším důvodem je využití těchto údajů ke správě stránek a diagnostice problémů na serveru. Zaznamenáváme tak například adresu (URL) stránky, vaší IP adresu, kterou vám přidělil poskytovatel internetového připojení, aktuální verzi prohlížeče, operačního systému, reakce na zobrazené nabídky, čas strávený na našich stránkách a podobně. Těmito údaji nijak neidentifikujeme vaše osobní údaje. Pokud chcete, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás upozornil na případné odesílání cookies, nebo je zakázat. Cookies si můžete vypnout ve svém prohlížeči.   

  Základní informace o zpracování a ochraně osobních údajů zákazníků

  V souvislosti s přijetím Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním, osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, které se s účinností od 25. května 2018 vztahují na zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti MSM, spol. s r.o., se sídlem Lhota u Příbrami 13, 261 81 Příbram, IČ: 47546999, společnost zapsána dne 26.4.1993 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 19801, Vám níže předkládáme shrnutí základních informací o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

  Proč zpracováváme osobní údaje

  Vaše osobní údaje, jako našich zákazníků, zpracováváme z důvodu plnění svých povinností dodavatele zdravotnických prostředků a osobních ochranných pomůcek, či výdeje zboží na Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku a plnění nám uložených zákonných povinností, kdy: 

  1. Evidujeme osobní údaje (adresní a kontaktní údaje) zákazníků v souvislosti s plněním smlouvy nebo úmyslem smlouvu uzavřít, jejichž zpracování je nezbytné pro plnění dodání zboží nebo služby.
  2. Evidujeme zvláštní kategorie osobních údajů v souvislosti s výdejem zdravotnických potřeba na Poukaz pro léčebnou a ortopedickou pomůcku, jejichž zpracování je nezbytné pro účely poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby.

  Osobní údaje nad rámec výše uvedených důvodů nezjišťujeme, ani nezpracováváme.

  Jak získáváme osobní údaje

  Osobní údaje získáváme především přímo od Vás, zejména při uzavírání smlouvy (objednání zboží), dále od ošetřujícího lékaře formou předepsaného Poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku v případě výdeje zdravotnických potřeb, či jiných osob, pokud jsou takové údaje nezbytné pro vedení obchodní agendy, či správného dodání zboží nebo služby.

  Jaké osobní informace zpracováváme

  Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a které se v rozsahu mohou v odůvodněných případech lišit, zahrnují: a) jméno a příjmení, včetně rodného a dosažených titulů, b) adresa nebo dodací adresa, je-li odchylná, c) telefon, d) elektronická adresa (e-mail). V případě, že plánujeme aktivity s Vámi, například schůzku, evidujeme: a) jméno a příjmení, včetně dosažených titulů, b) funkci, c) telefon, d) elektronickou adresu (e-mail).

  Pokud se jedná o výdej pomůcky na Poukaz pro léčebnou a ortopedickou pomůcku, evidujeme: a) jméno a příjmení, b) pohlaví, c) Vaší zdravotní pojišťovnu, d) zda jste cizinec, e) rodné číslo pojištěnce nebo číslo identifikačního průkazu cizince, f) stát cizince, g) diagnózu h) kód ošetřujícího (předepisujícího) lékaře.

  Jak Vaše osobní údaje využíváme

  Vaše osobní údaje využíváme zejména na: a) zajištění dodání objednaného zboží, b) zajištění výdeje předepsaných pomůcek na Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, c) poskytnutí služby, například servisu, d) komunikaci s Vámi, e) řešení sporů a stížností f) předložení důkazů v případě probíhajícího sporu.

  Vaše osobní údaje uchováváme jen, pokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek stanovenými zvláštními právními předpisy.

  Právní základ zpracování Vašich osobních údajů

  Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tak můžeme v konkrétních případech zpracovávat, neboť:

  • Je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi
  • Je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností
  • Je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů

  Dalším právním základem může být skutečnost, že jste nám ke zpracování Vašich osobních údajů poskytli kdykoliv odvolatelný souhlas.

  Komu poskytujeme Vaše osobní údaje

  Vaše osobní údaje neposkytujeme jiným subjektům, s výjimkou, kdy je můžeme poskytnout:

  • Orgánům, kterým jsme povinni poskytovat osobní údaje, například policii a jiným orgánům dohledu, soudům, a orgánům činných v trestním řízení.
  • Poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují služby související s naší činností a dotýkající se Vaší osoby, nebo kteří například doručují písemnosti nebo zboží.
  • Jiným subjektům v případech stanovených zákonem.

  Není-li k tomu právní základ či právní povinnost, Vaše údaje nikdy nepředáváme třetím stranám, tedy ani společnostem, zabývajícími se marketingem, cílením reklamy a podobně s výjimkou, kdy se jedná o splnění Vašeho práva na přenositelnost údajů.

  Jak chráníme Vaše osobní údaje

  Pro zajištění maximální bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, využíváme technická a organizační opatření na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, včetně zajištění bezpečnosti našich IT systémů a obnovy dat v případě incidentu. Provoz sítě je průběžně monitorován. Dále je zabezpečen vstup neoprávněných osob do prostor společnosti. Všechna opatření jsou průběžně kontrolována, případně aktualizována.

  Jaká jsou Vaše práva

  • Máte právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, proč a jak používáme Vaše osobní údaje a informaci o tom, jaká jsou Vaše práva – k tomu složí také tento dokument.
  • Máte právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.
  • Máte právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů.
  • Máte právo na vymazání Vašich osobních údajů, zejména pokud již nejsou dále potřeba pro zpracování, nebo byly zpracovány nezákonně, nebo jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování, nebo musejí být vymazány podle právních předpisů, či jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování.
  • Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost, nebo je již nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků, nebo namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy, nebo je zpracování protizákonné.
  • Máte právo na podání námitky proti zpracování Vašich osobních údajů v případě, že bychom je zpracovávali pro účely přímého marketingu nebo pro účely našich oprávněných zájmů.
  • Máte právo na přenos Vašich osobních údajů k jinému zpracovateli/správci osobních údajů.
  • Máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7, web: www.uoou.cz.

  Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nebo potřebujete jakoukoliv pomoc v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností, či pokud chcete uplatnit vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů udělený naší organizaci, obraťte se na nás telefonicky na čísle 602176945, linka 31, nebo vyčkejte, mailem na adresu msm@msmgrou.eu, do předmětu mailu napište GDPR, nebo nás navštivte osobně na adrese Lhota u Příbramě 13, Příbram.

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později